KONSTEN ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM

 

SMAK OCH TYCKE, FILOSOFI, RYKTE, ERFARENHET ELLER RENT AV GISSNING

För varje dag man är verksam i färgbranschen lär man sig något nytt. Så har det varit sedan familjen begav sig in i branschen 1903 och det har varit en viktig del i att skaffa den kunskap om både färgsystem och olika underlag som krävs vid målning av fasader.

Ibland är behovet en barriäreffekt, t ex skydd mot vatten eller koldioxid, vid andra tillfällen krävs öppna färgsystem. Vårt fasadsortiment innehåller en rad produkter specialutvecklade för olika ändamål, men alltid speciellt lämpade för putsfasader och andra mineraliska underlag i skandinaviskt klimat.

SILIKAT

Silikat uppfanns 1870 och har växt sig stark eftersom den är mycket diffusionsöppen, binder sig väl med mineraliska, sugande underlag och är mycket väderbeständig.

Silikat har lång livslängd och går att utföra i mer mättade kulörer än kalk och KC-färg och bryts till skillnad från kalkfärgen inte ned av sur nederbörd.

Silikat Pearl TM är den senaste utvecklingen inom Silikat och förbättrar vattenavrinningen från fasaden (likt på en nyvaxad bil) utan att försämra diffusionsöppenheten.

SCANDIPAINT erbjuder ett modernt, rent 1-komponent silikatsystem, i en- lighet med DIN 18363, 2.4.1.

SILIKONHARTS

Silikonhartsemulsion är ett högkvalitativt matt färgsystem speciellt utvecklat för både tidigare målad och obehandlad puts. Den är lika bra på alla putstyper inklusive kalkrik puts.

Silikonhartsemulsion är mycket diffusionsöppen, mycket vattenavvisande (försvårar därmed fuktinträngning i fasaden) och har en mycket god väderbeständighet.

SCANDIPAINT Silikonhartsemulsion är ett modernt och tekniskt mycket väl genomarbetat och fungerande premium system.

AKRYL

Akryl har mycket bra vidhäftning och är därför lämplig på betong, eternit (inte supereternit) och andra typer av cementbaserade fasadplattor. Den används också på underlag som tidigare är behandlade med t ex oljefärg.

SCANDIPAINTs akryl är en ren akrylfärg på modern teknologi som ger långa underhållsintervaller. Produkten är mycket väderbeständig med tanke på glans- och kulörstabilitet och man kan även framställa briljanta och väldigt kraftiga kulörer.

SCANDIPAINT Akryl är sidenmatt och är smutsavvisande och därför enkel att hålla ren.