SCANDIPAINT CONTAMIBLOCK
STOPPAR EMISSION FRÅN SKADLIGA ÄMNEN

 

CONTAMIBLOCK

CONTAMIBLOCK Protection System är ett unikt system som förhindrar utsläpp av skadliga ämnen från förorenade underlag och blockerar bl a PCP 99,3%, Lindan 99,1%, Dichlofluanide 98,9 %, DDT 96,0 %, PCB 98,3% och. Formaldehyd 97.0 %.

Ett dokumenterat och beprövat system med testcertifikat från tekniska universitet i Hamburg.

 

Systemets egenskaper

CONTAMIBLOCK Protection System är ett dokumenterat och beprövat system med testcertifikat från tekniska universitet i Hamburg. Produkten är vattenförtunnbar, diffusionsöppen, lätt att arbeta med och värmebeständig upp till 80 ° C.

Systemet ger en tids- och kostnadseffektiv sanering, isolering och blockering av:

  • PCP 99,3%

  • Lindan 99,1%

  • Dichlofluanide 98,9 %

  • DDT 96,0 %

  • PCB 98,3%

  • Formaldehyd 97.0 %

 

SYSTEMKOMPONENTER

Följande diagram visar stegen i Contamiblock-skyddssystemet. Efter appliceringen av Contamiblock-skyddssystemet, kan ytorna behandlas med en mängd olika färgsystem. Viktigt är att ytan skyddas mot mekaniskt slitage.

Contamiblock.png