LEDANDE FASADFÄRGSVARUMÄRKE SEDAN 1984

 

SMAK OCH TYCKE, FILOSOFI, RYKTE, ERFARENHET ELLER RENT AV GISSNING

För varje dag man arbetar i färgbranschen lär man sig något nytt. Så har det varit sedan familjen begav sig in i branschen 1903 och det har varit en viktig del i att skaffa den kunskap om både färg och underlag som krävs vid målning av mineraliska underlag.

Ibland är behovet en barriäreffekt, t ex skydd mot vatten eller miljöpåverkan, vid andra tillfällen krävs öppna “andningsaktiva” färgsystem. Vårt fasadsortiment innehåller en rad produkter specialutvecklade för olika ändamål, men alltid speciellt lämpade för putsfasader och andra mineraliska underlag i skandinaviskt klimat.

 

SILIKAT

Silikat uppfanns 1870 och har växt sig stark eftersom den är mycket dif- fusionsöppen, binder sig väl med mineraliska, sugande underlag och är mycket väderbeständig.

Silikat har längre livslängd och går att utföra i mer mättade kulörer än kalk och KC-färg och bryts till skillnad från kalkfärgen inte ned av sur nederbörd.

Silikat PearlTM är den senaste utveck- lingen inom Silikat och förbättrar vattenavrinningen från fasaden (likt på en nyvaxad bil) utan att försämra diffusionsöppenheten.

SCANDIPAINT erbjuder ett modernt, rent 1-komponent silikatsystem, i en- lighet med DIN 18363, 2.4.1.

 

SILIKONHARTS

Silikonhartsemulsion är ett högkvali- tativt matt färgsystem speciellt ut- vecklat för både tidigare målad och obehandlad puts. Den är lika bra på alla putstyper inklusive kalkrik puts.

Silikonhartsemulsion är mycket diffu- sionsöppen, mycket vattenavvisande (försvårar därmed fuktinträngning i fasaden) och har en mycket god väderbeständighet.

SCANDIPAINT Silikonhartsemulsion är ett modernt och tekniskt mycket väl genomarbetat och fungerande system.

 

REN AKRYL

Akryl har mycket bra vidhäftning och är därför lämplig på betong, eternit (inte supereternit) och andra typer av cementbaserade fasadplattor. Den används också ofta på underlag som tidigare är behandlade med t ex oljefärg.

SCANDIPAINTs rena akryl är en ren akrylfärg på modern teknologi som ger långa underhållsintervaller.

Produkten är mycket väderbeständig med tanke på glans- och kulörstabi- litet och man kan även framställa briljanta och väldigt kraftiga kulörer.

SCANDIPAINT Akryl är sidenmatt och är smutsavvisande och därför enkel att hålla ren.