LEDANDE INOM SILIKONHARTS SEDAN 1984

 

SILIKONHARTS

Silikonhartsemulsion är ett högkvalitativt matt färgsystem speciellt utvecklat för både tidigare målad och obehandlad puts. Den är lika bra på alla putstyper inklusive kalkrik puts.

Silikonhartsemulsion är mycket diffusionsöppen, mycket vattenavvisande (försvårar därmed fuktinträngning i fasaden) och har en mycket god väderbeständighet.

SCANDIPAINT Silikonhartsemulsion är ett modernt och tekniskt mycket väl genomarbetat och fungerande system.

 

MODERNA BYGGNADSMATERIAL
KRÄVER SÄRSKILD BEHANDLING

Idag använder man i första hand hållbara material, så- som betong, tegel, och olika typer av puts och gips för byggprojekt. Eftersom gips och porösa mineraliska ytor är känsliga för fukt och snabbt absorberar vatten och vidarebefordrar den ut i fasaden, kräver dessa mate- rial speciella behandlingar med god diffusionöppenhet. SCANDIPAINTs SILAN Serie ger din fasad ett modernt, hållbart och diffusionsöppet skydd över tiden.

 

SJÄLVRENGÖRANDE FÄRG MED SCANDIPAINT PEARL AVPÄRLNINGS-TECHNOLOGIE

EXTRA STARKT VATTENAVVISANDE EFFEKT

Silan Pearl-serien består av en impreg- nerande primer, Primer V Silan och SI- LAN PEARL.

SILAN PEARL en kraftiftigt hydrophob (mycket vattenavvisande) avpärlnings effekt (Pearl), så att du får en ihållande torka och extremt vattenavstötande yta. Att den dessutom kan betecknas som självrenande är en stor bonus.

DOKUMENTERAD KVALITET

Fördelen med moderna Silikonhartsprodukter är att de mer eller mindre är lika diffusionöppna som en silikatfärg, men skyddar fasaden mera effektivt. Diffusionsvärden uppmäts i ett Sd-värde där ett lågt Sd-värde ger bra andningsförmåga. SILAN PEARL har ett Sd-värde på imponerande 0,05m enligt DIN EN 1062.

En annan och minst lika viktig faktor är vattenabsorption, dvs hur mycket fukt en färg absorberar när den utsetts för fukt, t ex när det regnar, men också vid hög luftfuktighet. Detta dokumenteras med ett w-värde och återigen är ett lågt värde bättre. SILAN PEARL presterar ett w-värde på låga 0,06 [kg/ m2 - h0,5] enligt DIN EN 1062.

KULÖRSTABILITET ÖVER MÅNGA ÅR

Fasader belastas inte bara av fukt och miljöfarliga utsläpp i luften utan även av solens UV-strålar. Som resultat kan initialt färgglada fasader, idag redan efter ett år uppfattas som bleka och tråkiga. Och det är inte bara kulörer som angrips. Även vita nyanser kan snabbt bli gråa.

SILAN och SILAN PEARL bryts endast med naturliga pastor och brytning sker i fabrik och inte med konventionella billigbrytpastor som används i många butiker i universella brytmaskiner.

VACKRA HOMOGENA FASADER

SILAN PEARL har på grund av dess unika bindemedel och högt innehåll av värdefull Ttitandioxid, en ovanligt bra täckförmåga. Den rika konsisten- sen i produkten säkerställer att mindre men fasta microsprickor stängds och ytan verkar visuellt mera homogen och snyggare.