SCANDIPAINT PEARL TECHNOLOGY

 

OM VÅR SJÄLVRENGÖRANDE AVPÄRLNINGSTECHNOLOGIE

SCANDIPAINTs silikonharts- och unika silikatfasadfärg med PEARL-effekt har en speciell självrenande mikrostrukturerad och vattenavvisande yta utan att kom- promissa med diffusionöppenheten.

Tekniken verkar genom att smuts och miljöfarligapartiklar, inte får fäste på fär- gens yta och såmed sköljs bort vid nästa regn.

 

FLERA FÖRDELAR SOM BÅDE ÄR ESTETISKA OCH TEKNISKA

Technolgien medför flera fördelar som t ex att risken för grön påväxt genom t ex alg- och mögelsporer minimeras betydligt, eftersom fasaden står torrare över tiden, vilket ger dig en vackrare och mera hållbar fasad som bevararditt byggnadsvärde långsiktigt! På vår hemsida hittar du filmer som visar hur vatten formas till droppar som forsar ned för fasaden och sköljer med sig smutspartiklarna.