SCANDIPAINT SCANDIPOX SUPER 60 RADON
REDUCERAR EMISSION FRÅN RADON

 

SCANDIPOX Super 60 Radon

SCANDIPOX Super 60 Radon systemet har påvisad effekt som radonspärr och är en 2-komponents industriell vattenbaserad epoxigolvfärg med enastående vidhäftning som kan appliceras på torr, fuktig och nygjuten betong samt andra mineralytor som cement, anhydrit och liknande. Den hållbara diffusionsöppna ytan har en mycket hög slitstyrka.

 

MEMO om RADON-BLOCKERENDE EFFEKT

SCANDIPOX Super 60 Radon systemet har påvisad effekt som radonspärr. Det dokumennterades i ett memorandum från 2009 skrivet av Christopher Frisk på Institutionen för Fysik på Göteborgs Universitet i Sverige der man i ett jämförande test testade en spånskiva målad med SCANDIPOX Super 60 som radonspärr.

Resultatet blev att det radonhalten i luften på 2466 Bq reducerades till 142 Bq efter behandling av spånskivan med SCANDIPOX Super 60 Radon.

En reduktion på ca 96% efter epoxybehandlingen visar på en kraftigt positiv effekt før at etablere ett sundt inomhusklimat i byggnader, der radonindhållet i luften är över den rekommenderade max. gränsen på 100 Bq/m3.

 

Mer om SCANDIPOX Super 60 Radon

SCANDIPOX Super 60 Radon är en vattendispergerad epoxifärg som är avsedd att användas på ytor som belastas även under våta och svåra förhållanden. Vidhäftningen är extremt hög till betong och keramiska material. Långtidsegenskaperna är väldokumenterade. Produkten har marknadsförts sedan 1971 och ligger på miljontals kvadratmeter.

Produkten är ej diffusionstät, vilket gör det möjligt att måla på fuktiga underlag och på underlag där fuktrisk förekommer. Exempel på detta är som golvbeläggning där gångtrafik och lätt gummihjulsburen trafik förekommer på våta ytor t.ex. lagerlokaler, butiker, industri, sjukhus, slakterier etc. samt målning av simbassänger, kakel och klinker.