SCANDIPAINT RULLSPACKEL RULLE

RollspachtelRolle_New.png

Den perfekta RULLSPACKEL RULLEN

Den snabbt ökande försäljningen av rullspackel visar att marknaden vill ha mer ergonomiska och effektiva produkter. Speciellt i projekt som är för små för att sätta upp airless system eller med små ytor. För dessa produkter har vi utvecklat en rulle speciellt konstruerad för rullspackel.

Bredd: 8 och 22 cm

FÖRDELAR:

  • Perfekt påläggning med rullen

  • Mer material på rullen än med andra rullar

  • Tidsbesparingar genom mer material på rullen

  • Speciellt utformad för våra Dalapro, Breplasta och Scandipaint produkter